Jsou jako tsunami

Sociální média jsou silná, je téměř nemožné před nimi utéct a vlastně jsou daleko pravdivější než zprávy v televizi. Myslíte, že můžete Sociální média ignorovat?

Jsou jako tsunami

Sociální média jsou silná, je téměř nemožné před nimi utéct a vlastně jsou daleko pravdivější než zprávy v televizi. Myslíte, že můžete Sociální média ignorovat?

Ač jsme díky nim ztratili soukromí a kradou nám čas, tak je používá drtivých 86% populace.
Ve spojení je síla. Ve sdílení je víra.
Je to jednoduché, je to rychlé a je to zdarma.
Lidé Sociální média milují a mnozí je upřednostňují před televizí a vyhledávači.

Je skoro hřích nevyužívat z marketingového pohledu možnosti, které nám Sociální média přímo vnucují.

Přestaňte hřešit. Utíkejte to řešit na Sociální sítě. Nevíte, jaké vybrat? Nebo vám to nefunguje? Nebo myslíte, že jste zkusili už všechno a s výsledkem nejste spokojeni?

Dnes nestačí mít webové stránky. Vaše zákaznické publikum je náročné. Chce vědět, co se děje v reálném čase, chce okamžité odpovědi na své otázky, chce vědět, že tam jste
připraveni k interakci.

Skočte do vody a já vás naučím plavat.

Objednejte si můj workshop "Facebook jako ideální prodejní nástroj" nebo "LinkedIn pro podnikání i osobní značku“. Nebo rovnou obojí.